همایش ملی نقش مدیریت در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محورهای تکمیلی همایش:


تحولات ایران و جهان

سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي - انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن - سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) - تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي - تحولات كنوني در نظام بين‌المللي - گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي - تحولات اجتماعي كنوني ايران - تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران - نفت و تحولات كنوني اقتصادي - تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر - تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي - تحولات انقلاب اسلامي ایران

علوم سیاسی و روابط بین الملل
معنا و مبناي توسعه سياسي - جايگاه مردم سالاري - تنظيم روابط با ساير كشورها - حقوق بشر و اقليت ها - ديپلماسي و رفتار سياسي - اصول سياست خارجي و روابط بين الملل - نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل

اسلام و روابط بین الملل
جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل - آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل - بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام - ايران و سازمان كنفرانس اسلامي - بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام - تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل - جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل - اقتصاد سياسي جهان اسلام - ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل - قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل - نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل - قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام


                                   *****************************************

هزینه ثبت نام برای دانشجویان 000/50 تومان و برای سایرین 000/100 تومان می باشد.

شماره حساب : 0216617009005 بنام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد سروستان


تاریخ ثبت نام و ارسال مقاله تا 25/2/93 تمدید شد.

آدرس وب: http://forum.bpj.ir/sarvestan-mnh جهت ثبت نام اولیه


در صورت هرگونه مشکل جهت بارگزاری مقاله خود می توانید به آدرس ذیل مقاله خود را ارسال نمایید:

bpjsarvestan@gmail.com
آدرس دبیرخانه همایش: فارس، سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، صندوق پستی: 173-73451

تلفن دبیرخانه : 5- 07125224481 داخلی 403 


 


تاریخ خبر : 08/03/1393